انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی

نوع شبکه توسط فاصله بین کامپیوتر های تشکیل دهنده آن شبکه مشخص می شود

P AN= Personal Area Network شبکه شخصی

ارتباط و اتصال بیش از دو یا چند رایانه یا دستگاههای مختلف رایانه‌ای که محدود به یک نفر می‌شود. این دستگاهها ممکن است متعلق به
شخص مورد نظر باشد یا نباشد. دسترسی به این نوع شبکه عموماً به چند متر محدود می‌شود
یک استاندارد صنهتی برای شبکه های Bluetooth بع عنوان مثال یک شبکه شخصی میتواند جهت برقراری ارتباط از سیستم
بیسیم میباشد استفاده کند

LAN= Local Area Network شبکه محلی

ارتباط و اتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک دفتر کار یا سازمان و با مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات وامکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال ودریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد
اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.
از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.
معمولا دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه یا سیستم بیسیم میباشد

اجزای یک شبکه محلی عبارتند از
سرویس دهنده
سرویس گیرنده
ج - پروتکل
کارت واسطه شبکه
سیستم ارتباط دهنده

Man = Metropolitan Area Network شبکه محدوده کلانشهری یا

شبکه‌های رایانه‌ای بزرگی هستند که معمولاً گستره وسیعی مانند شهر یا دانشگاه را پوشش می‌دهند. در این گونه شبکه معمولاً از Manاتصالات فیبر نوری برای پیوند دادن استفاده می‌کنند. برای نمونه یک دانشگاه یا یک دانشکده میتواند یک شبکه
در مساحتی حدود چند هکتار تشکیل می شود lanداشته باشد که از بهم پیوستن چندین شبکه

WAN = Wide Area Network شبکه گسترده

در یک منطقه بزرگتر که اغلب از مرز کشورها و ایالت ها عبور میکند را شبکه گسترده گویند MAN اتصال شبکه های کلانشهری
در این شبکه کاربران یا رایانه ها از مسافت های دور واز طریق خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. کاربران هر یک از این شبکه ها می توانند به اطلاعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده توسط شبکه های دیگر دسترسی یابند. از این فناوری با نام شبکه های راه نیز نام برده می شود. در شبکه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به شبکه های محلی خیلی کمتر است Long Haul Network دور
شبکه جهانی اینترنت را به نوعی میتوان یک شبکه گسترده بزرگ نامید

GAN = Global Area Networkشبکه جهانی

و پوششی بدون محدودیت جغرافیایی ولی که تمامی تجهیزات الکترونیکی قابل برقراری ارتباط تلفن همراه ، WAN اتصال شبکه های
، تجهیزات مخابراتی نصب شده در ماهواره ها و ... را شامل میشود بزرگترین ومهم ترین شبکه PDAرایانه ، دستیار شخصی دیجیتالی
جهانی ، شبکه جهانی اینترنت می باشد.


روتر
راه اندازي LANشبکه
wirless
لايه هاي شبكه
کارت شبکه كانال ارتباطي
هاب
پروتكل
FTP
DOMIN
DNS
نصب كارت شبكه
توپولوژي